Tuesday, 22/09/2020 - 21:54|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

Câu lạc bộ Gương Sen của trường THCS Gáo Giồng-NguyễnT Phước Nhiều

UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ____________________________________________________ Số:2 /KH -TXH Gáo Giồng, ngày 1 0 tháng 11 năm 2011 KẾ HOẠCH(V/v tổ chức sinh hoạt: em yêu văn thơ- chấp hành kỷ luật.Trong khuôn khổ câu lạc bộ Gương Sen của trường THCS Gáo GiồngNăm 2011-2012.Tổ Xã Hội -Căn cứ vào kế hoạch câu lạc...

UBND HUYỆN CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
____________________________________________________

Số:2 /KH -TXH

Gáo Giồng, ngày 1 0   tháng 11 năm 2011

KẾ HOẠCH(V/v tổ chức sinh hoạt: em yêu văn thơ- chấp hành kỷ luật.Trong khuôn khổ câu lạc bộ Gương Sen của trường THCS Gáo GiồngNăm 2011-2012.Tổ Xã Hội 

             -Căn cứ vào kế hoạch câu lạc bộ gương sen của trường THCS Gáo Giồng.

             -Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế của tổ và học sinh của trường.

             Nay tổ Xã hội  lập kế hoạch  tổ chức chuyên đề về câu lạc bộ gương sen, cụ thể như sau:

I.    Mục đích yêu cầu:

   -Nhằm phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của các em, đồng thời phát hiện những tài năng tiềm ẩn để tạo nguồn cho đội ngũ học sinh giỏi vào những năm sắp tới. Bên cạnh đó nhằm phát huy truyền thống yêu văn, thơ và khả năng sáng tác văn , thơ của các em. Từ đó các em sẽ yêu thích và đến với với văn, thơ ngày càng nhiều hơn.

   -Nhằm giúp các em biết cách ghi biên bản họp đúng quy cách.

   -Giúp các em định hướng và có cách học hiệu quả  đối với bài tự luận môn KHXH. (Ngữ văn, Anh văn)

   -Qua chuyên đề cũng giúp các em nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, pháp luật cho bản thân.

II. Đối tượng:

    –Tất cả học sinh khối 6,7,8,9. Mỗi lớp chọn 1 học sinh, chia 2 đội, mỗi đội gồm 1 học sinh lớp 6,7,8,9.

III.             Nội dung và hình thức:1.      Nội dung:

   -Thi sáng tác thơ lục bát.

   -Cách ghi biên bản đúng qui cách

   -Cách học bài tự luận có hiệu quả

   -Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và pháp luật.

2.Hình thức:

   *Hoạt động 1: Thi sáng tác thơ lục bát.

      -Đội 1 sáng tác câu 6, đội 2 sẽ sáng tác câu 8 tương ứng về ý nghĩa, tùy mức độ nội dung ngữ nghĩa, câu cú mà BGK sẽ chấm điểm. Ngược lại đội 2 sáng tác câu 6 và đội 1 sáng tác câu 8.

      -Mỗi câu sáng tác trong thời gian là 3 phút. Theo chủ đề tự do hoặc do BTC qui định.

      *Hoạt động 2 :

        a. Hướng dẫn cách ghi biên bản họp đúng quy cách.

        -Cho 2 đội chơi tự viết 1 biên bản về một cuộc họp nào đó mà các em biết trong thời gian 10 phút lên giấy Ao, những nội dung chính chủ yếu là cái sườn sau đó 2 đội dán lên bảng.

        -Giáo viên môn ngữ văn chỉnh sửa và đưa ra mẫu biên bản chuẩn.

       b.Gíao viên và học sinh trao đổi trực tiếp về cách học và làm bài tự luận có hiệu quả 2 môn Ngữ văn và Tiếng Anh. 

      *Hoạt động 3: Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, pháp luật.

         -Đưa ra những tình huống hay những câu hỏi về ý thức tổ chức kỷ luật và pháp luật học sinh quan sát trả lời bằng bảng con.

IV. Thời gian, địa điểm1.      Thời gian

   -Vào thứ năm ngày 24/11/2011 (tiết 3,4, 5 buổi chiều)

2.      Địa điểm

                          -Tại sân trường.

           V.Thành phần Ban tổ chức-Ban giám khảo

               -Ông Hồ Đắc Khanh-Trưởng ban tổ chức duyệt kế hoạch và chỉ đạo thực hiện-giám khảo.

               -Ông Nguyễn Hồng Tâm-Phó ban tổ chức phối hợp chỉ đạo cùng thực hiện-giám khảo.

               -Bà Nguyễn Thị Phước Nhiều-Phó ban tổ chức chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tham mưu, công bố kế hoạch thực hiện.

               -Ông Nguyễn Phạm Thiện Tài- thành viên –giám khảo.

               -Ông Phan Minh Thịnh- thành viên – giám khảo.

               -Bà Nguyễn Tuyết Lan-thành viên –Thư ký.

               -Cùng toàn thể quý thầy cô tổ xã hội.

              VI. Tổ chức thực hiện

                  -Tham mưu lãnh đạo duyệt kế hoạch.

                  -Công bố kế hoạch cùng thực hiện.

              VII. Dự trù kinh phí:

                    -XHH mỗi lớp: 10.000 đ, 8 lớp 80.000đ

                    -XHH  Tổ :20.000đ

                    -Trường hỗ trợ : 100.000đ

                    => TC: 200. 000đ

                    *Chi phát thưởng  60. 000đ

                    *Chi tiền nước 70. 000đ

                    *Chi mua pin 40. 000đ

                    *Chi mua giấy A0:30. 000đ

               VIII. Cơ cấu giải thưởng:

                      -Giải I: 40.000đ

                      -GiảiII: 20.000đ

                IX. Bảng phân công cụ thể:

 
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ

1

-Chuẩn bị mẫu biên bản họp chuẩn bằng giấy A0.

- Chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời cách học tự luận có hiệu quả môn Ngữ văn và Tiếng Anh.

-Chuẩn bị những tình huống, câu hỏi về ý thức tổ chức kỷ luật và pháp luật.

-Cắt băng gon

-Chuẩn bị giấy A0 + viết.

-Chuẩn bị bảng con + phấn

-Chuẩn bị bàn, ghế, âm thanh.

  

-Chuẩn bị nước BTC + BGK

-Chuẩn bị bảng ghi điểm, thu tiền XHH, phong bì phát thưởng.

-Tham mưu, làm đề nghị xin kinh phí hoạt động.

-Dẫn chương trình

-Tài, Thịnh

 

-Tài, Thịnh, Long, Diễm

  

-Tài, Thịnh, Long, Nhiều.

  

-Trâm

-Nhiều, Trâm

-Nhiều

-Sử, Tài, Thịnh, Long , Tuấn + tất cả giá viên nữ hỗ trợ tiếp

-Tất cả giáo viên nữ

-Lan

 

-Trâm

 

-Trâm

           

-Thầy Sử nhóm trưởng

      Trên đây là kế hoạch chuyên đề câu lạc bộ “Gương sen” của tổ Xã hội.

 
Nơi nhận : TỔ TRƯỞNG
-    Hiệu trưởng, Phó HT;  
-   GVBM.  

      -Lưu TCM.

 
  Nguyễn Thị Phước Nhiều
 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Tác giả: Nguyễn Hồng Tâm
Nguồn: thcs-gaogiong-dongthap.violet.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 11
Tháng 09 : 155
Năm 2020 : 8.504