Friday, 04/12/2020 - 20:37|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

công khai tài chính năm học 2017 - 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN VỊ : TRƯỜNG...
                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG          
chương :662, Mã ngành KT 492-493          
             
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ I NĂM 2017    
  (Dùng cho các tổ chức , đơn vị cấp dưới của các tổ chức được NSNN hỗ trợ)      
             
                           ĐV tính đồng        
STT Chi tiêu Số liệu báo
cáo quyết toán
Số liệu quyết
 toán được duyệt
     
     
A Dự toán thu nguồn khác (nếu có)          
1 Thu hội  phí            
2 Thu khác          
B Quyết toán chi ngân sách nhà  nước  
 
     
  Nguồn kinh phí tự chủ                                  488,465,553        
1 Loại 622  Khoản 492-493          
  Tiểu mục 6001 265,752,300        
  Tiểu mục 6049          
  Mục 6050          
  Tiểu mục 6051                                      6,098,400        
  Mục 6100          
  Tiểu mục 6101                                      7,078,501        
  Tiểu mục 6102 8,349,000        
  Tiểu mục 6106          
  Tiểu mục 6107 726,000        
  Tiểu mục 6112 78,320,880        
  Tiểu mục 6113 1,815,000        
  Tiểu mục 6115 24,433,530        
  Tiểu mục 6117 1,241,459        
  Mục 6200          
  Tiểu mục 6201          
  Tiểu mục 6203          
  Mục 6300          
  Tiểu mục 6301 54,828,755        
  Tiểu mục 6302 9,138,125        
  Tiểu mục 6303 6,092,083        
  Tiểu mục 6304 2,862,708        
  Mục 6400          
  Tiểu mục 6406          
  Mục 6500          
  Tiểu mục 6501 2,293,306        
  Tiểu mục 6502 50,000        
  Tiểu mục 6504          
  Mục 6550          
  Tiểu mục 6551 2,293,306        
  Tiểu mục 6552 50,000        
  Tiểu mục 6599          
  Mục 6700          
  Tiểu mục 6701          
  Tiểu mục 6702          
  Mục 6750          
  Tiểu mục 6799          
  Mục 6600          
  Tiểu mục 6601          
  Tiểu mục 6606          
  Tiểu mục 6608          
  Tiểu mục 6612 950,000        
  Tiểu mục 6617          
  Mục 6900          
  Tiểu mục 6912          
  Tiểu mục 6917          
  Tiểu mục 6921          
  Tiểu mục 6949          
  Mục 7000          
  Tiểu mục 7001 9,077,200        
  Tiểu mục 7003 515,000        
  Tiểu mục 7004          
  Tiểu mục 7006          
  Tiểu mục 7049          
  Mục 7750          
  Tiểu mục 7757 6,500,000        
  Tiểu mục 7766          
  Tiểu mục 7799          
  Mục 9000          
  Tiểu mục 9003          
  Mục 9050          
  Tiểu mục 9055          
C Quyết toán chi ngân sách nhà  nước          
  Nguồn kinh  phí cải cách tiền lương 0        
2 Loại 622  Khoản 492-493          
  Tiểu mục 6049          
D Quyết toán chi ngân sách nhà  nước          
  Nguồn kinh  phí không thường xuyên 0        
  Mục 6100          
  Tiểu mục 6106          
  Mục 6200          
  Tiểu mục 6201          
  Tiểu mục 6203          
             
                  HIỆU TRƯỞNG      
             
             
             
             
                            Nguyễn Hồng Tâm      
Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nguồn: thcs-gaogiong-dongthap.violet.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 64
Năm 2020 : 9.120