Friday, 21/01/2022 - 10:04|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Số: /BC-THCS GG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Gáo Giồng, ngày tháng 01 năm 2018 BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018 *A. PHÂN MỞ ĐẦU: ...

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH            TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG

                                                                   

       Số:   /BC-THCS GG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Gáo Giồng, ngày     tháng   01 năm 2018

 

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

năm học 2017-2018

 

  1. A.   PHÂN MỞ ĐẦU:

          I. THUẬN LỢI

- Trường THCS Gáo Giồng luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Cao Lãnh. Đặc biệt, tập thể cán bộ giáo viên Nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao khi thực hiện Nội quy cơ quan, Nghị quyết của chi bộ trường, Nghị quyết của hội nghị công chức viên chức. Ban Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban giám hiệu trường phối hợp đồng bộ trong hoạt động chung của Nhà trường.

- Nhà trường cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đào tạo và được ký kết thực hiện trong Hội nghị cán bộ - công chức – viên chức của trường, có 100% Công chức – viên chức đều tán thành và cùng thực hiện.

          II. KHÓ KHĂN:

          - Phần lớn do gia đình không có điều kiện kinh tế nên phải đi làm ăn xa dẫn đến học sinh thiếu động cơ học tập, ham chơi đua đòi, năng lực học tập giảm

          - Còn một bộ phận cha, mẹ học sinh nhận thức còn hạn chế, ít quan tâm đến con em mình, giao khoán các em cho nhà trường, do đó vẫn còn những học sinh vi phạm nội qui, dẫn đến tình trạng bị nhà trường khiển trách .

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I:

 Năm học 2017-2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nên nhà trường đã lập kế hoạch thực hiện từ đầu năm học  và cũng là năm quán triệt Nghị quyết Đại hội  của Đảng bộ huyện, Đại hội  Đảng bộ xã Gáo Giồng nhiệm kỳ 2015-2010.

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG:

Trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, họp Chi bộ, lãnh đạo nhà trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên của trường phải gương mẫu chấp hành tốt nội quy cơ quan; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng; phải luôn tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý qua đồng nghiệp, qua sách báo, tài liệu, qua mạng internet.     

II. QUY MÔ SỐ LƯỢNG :

- Năm học 2017 – 2018:

          + Tổng số giáo viên – nhân viên : 24

          + Cao đẳng :  05,  Đại học: 17,  Thạc sĩ :  ;khác : 02

+ Tổ Toán – tin học : 05  giáo viên; Tổ Văn – CD : 05 giáo viên; Tổ Anh văn– sử- địa :  05 giáo viên; Tổ Hóa–Sinh-TD: 04 giáo viên. Tổ văn phòng : 05

+ Tổng số lớp: 08 lớp

          + Tổng số học sinh đầu năm: 289; cuối HKI: 282, số học sinh giảm so với đầu năm: 7 (trong đó: Khối 6 giảm: 01 HS; lí do chuyển đi theo gia đình ở Bình Dương, khối 7 giảm: 06 HS, lí do: 3 chuyển trường, 3 chuyển khỏi địa phương, 01 bỏ học).

-Công tác duy trì  trường  chuẩn quốc gia năm 2017: tếp tục phân công CB-GV bổ sung hồ sơ duy trì trường chuẩn quốc gia.

       - Huy động học sinh so với kế hoạch, so với dân số trong độ tuổi và so với cùng kỳ năm trước: Kế hoạch huy động đầu  năm đạt  100 % ; trong thực hiện đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra ( chỉ tiêu huy động đầu năm 99,9 %). Năm 2017, huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 77/ 77, tỷ lệ 100%.

       - Xây dựng quy mô giáo dục, thực hiện ưu tiên đối với  học sinh con có cha mẹ thuộc diện hưởng chế độ chính sách, học sinh con bị mồ côi không nơi nương tựa. Trong thực hiện đảm bảo tốt chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho học sinh hưởng chế độ chính sách, giúp các em ổn định học tập, gia đình thấy được sự quan tâm đầu tư nâng cao trình độ dân trí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

       - Nhận xét, đánh giá chung: Đơn vị xây dựng và thực tốt kế hoạch về: quy mô trường lớp trên cơ sở khảo sát thực tế. Công tác huy động luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thực hiện chú ý đối tượng chính sách, đối tượng trẻ thiệt thòi, đảm bảo tốt việc ưu tiên, khuyến khích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư trên địa bàn.

              III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN:

1.Giáo dục Trung học cơ sở:

1.1. Phát triển qui mô số lượng:

- TS giáo viên dạy lớp 15 , tỷ lệ giáo viên  1.9/lớp                  

-Toàn trường hiện có 16 Phòng ; trong đó sử dụng như sau: 2  phòng học bộ môn ,  1 phòng thư viện,  1 phòng tin học, 1 phòng tiếng anh ;08 phòng học và 3  phòng khác

- Cơ sở vật chất ngày được nâng cao về chất lượng và đáp ứng nhu cầu dạy và học

1.2. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn dự giờ rút kinh nghiệm, dự giờ xếp loại giáo viên từ 1-2 tiết/giáo viên. Trong học kỳ, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng  dự giờ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra đề kiểm tra định kỳ của  học sinh…đánh giá sát năng lực học tập của học sinh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành gắn với các phong trào thi đua, đổi mới giáo dục rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Từ đó có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Triển khai thực hiện khá  hiệu quả  việc ứng dụng CNTT trong dạy học ( trường có 4 lớp có trang bị màn hình ti vi và 06 phòng khác được trang bị ti vi).

- Thường xuyên triển khai công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý trong nhà trường; chú trọng việc thực hiện kỷ cương nền nếp, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.Trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở giáo dục và phòng giáo dục tổ chức cụ thể : dự chuyên đề cấp tỉnh, cấp huyện: có 100% CB-GV-CNV nhà trường dự bồi dưỡng chính trị hè; 100% giáo viên dự triển khai nhiệm vụ năm học của PGD; (nhà trường tổ chức triển khai lại trong các cuộc họp);

    * Kết quả 2 mặt giáo dục ở học kỳ I:

Về hạnh kiểm:

+ Tốt:  247/ 282 HS ( 87,6%),

+ Khá:  30/282 HS ( 10,6%)

+ Trung bình: 5/282 (1,8%)

Về học lực:

+ Giỏi: 34/282 ( 12,1%);

+ Khá:  111/282HS ( 39,4%);

+ Trung bình: 115/282 HS (  40,8%);

+ Yếu: 13 HS ( 4,6%).

* Học sinh giỏi cấp huyện các hội thi :

 + Thí nghiệm thực hành : 1 giải KK môn lý

 + Hùng biện tiếng anh : 2 giải ( 1 giải nhì ;

  + Khoa học kỹ thuật : 2 sản phẩm ( 1 giải ba ; 1 giải KK; dự thi tình 1 sản phẩm )

  + Vẽ tranh cổ động : 1 giải  KK

* Hội thi giáo viên :

  - Đạt 04/5 giáo viên giỏi cấp huyện

       1.3 Công tác Phổ cập giáo dục THCS:

       Công tác Phổ cập giáo dục THCS được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Gáo Giồng, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục THCS huyện; nhận thức về công tác Phổ cập giáo dục THCS trong nhà trường của cán bộ, viên chức được nâng cao, 100% tham gia công tác Phổ cập giáo dục THCS trên tinh thần tự giác, trách nhiệm. Kết quả thực hiện, đơn vị luôn giữ vững chuẩn Phổ cập giáo dục THCS hàng năm: năm 2017, tỷ lệ chuẩn Phổ cập giáo dục THCS là cấp độ 2 . Tỷ lệ : 87 %

        1.4. Các khoản thu cuối học kỳ 1 :

           - Học phí :  54,1 % ( chưa có hộ nghèo)

           - BHYT :  83,4 %

           - BHTN : 89,3%

1.5. Nhận xét, đánh giá:

- Nhà trường thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; sát với năng lực học tập của học sinh, việc quản lý điểm chặt chẽ trên website của trường. Không để xảy ra tình trạng giáo viên sửa điểm, đánh giá học sinh sai lệch kết quả.

- Việc phối hợp giữa các bộ phận rất đồng bộ; linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khen kịp thời những cá nhân có thành tích tốt, từ đó khích lệ tinh thần cán bộ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đơn vị thực hiện duy trì tốt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS, góp phần giữ vững chỉ tiêu chất lượng giáo dục trên địa bàn.

- Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Theo đăng kí chỉ tiêu đầu năm, tỉ lệ học sinh xếp loại khá -  giỏi chưa đạt; tỉ lệ học sinh yếu kém cao hơn và tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, khá chưa đạt yêu cầu,việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy chưa hiệu quả, một số CB, GV chưa có kế hoạch tự bồi dưỡng kiến thực CNTT. Việc sử dụng thiết bị giảng dạy hiệu quả không cao.

2.Công nghệ thông tin:

2.1. Đầu tư cơ sở vật chất:

Nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin cho công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục như:  Đầu năm trang bị thêm 6 máy vi tính phục vụ cho dạy tin học , trang bị thêm hệ thống  Internet dành cho việc truy cập tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của Giáo viên và Học sinh; mua sắm bổ sung 1 màn hình 50 inch phụ vụ giảng dạy trên lớp, sửa chữa phòng máy …

2.2. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy:

          Nhà trường có 06 phòng học dùng cho việc trình chiếu giảng dạy của giáo viên ; đa số cán bộ quản lý và gíao viên đều ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Kế hoạch nhà trường mỗi giáo viên đều có 1-2 tiết có ứng dụng CNTT trên mỗi học kỳ. Giáo viên nhận thông tin và trao đổi thông tin, thông báo , trao đổi chuyên môn qua địa chỉ mail cá nhân .

            Nhà trường có website được cập nhật thường xuyên.

     Nhà trường có 1 phòng máy vi tính với : 15 máy con và 00 máy chủ . Hiện nay, tình trạng máy vi tính đã được nâng cấp.

2.3.Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin:

Nhà trường thực hiện phần mềm quản lý nhân sự PMIS, quản lý học sinh EMIS, thuận tiện trong quản lý điểm và quản lý hoạt động dạy và học.

2.4.Nhận xét, đánh giá:

          Nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của học sinh  tốt dẫn đến kết quả dạy và học ngày một nâng lên. Sự phối hợp giữa các bộ phân trong nhà trường thuận tiện hơn từ đó chất lượng giảng dạy  ngày càng cao.

 Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy chưa hiệu quả, một số CB, GV chưa có kế hoạch tự bồi dưỡng kiến thực CNTT. Việc sử dụng thiết bị giảng dạy chưa thường xuyên,

3.Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

3.1Tổ chức kiểm tra:

 Nhà trường tiếp tục bổ sung minh chứng để duy trì đạt mức độ 3.

          3.2.Nhận xét, đánh giá:

       Đơn vị nhận thức được vai trò của công tác kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường. Xây dựng tốt kế hoạch thực hiện tự kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục trong đơn vị đạt kết quả khá tốt, góp phần thiết thực trong nâng cao chất lượng chung của nhà trường, giữ vững tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia.

        Công tác tổ chức ,tuyển dụng

          - Công tác tổ chức cán bộ được nhà trường quan tâm đúng mức, nguồn nhân lực của Nhà trường phát triển khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo  Đại học chiếm tỷ lệ 80% và sẽ phát triển trong thời gian tới. Nhiều giáo viên của trường đều thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong công tác quản lý nhà trường.

- Việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, viên chức được Chi bộ, BGH  thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; công tác quản lí cán bộ, công chức, viên chức  chặt chẽ.

2. Công tác kiểm tra

2.1.Kiểm tra theo kế hoạch. Kết quả đạt được:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học và luôn kiểm tra nhắc nhở các bộ phận  thực hiện theo kế hoạch hàng tháng đạt kết quả:

+Kiểm tra toàn diện giáo viên:  15/15, tỷ lệ: 100% ( chưa kết luận vì cuối năm mới tổng hợp)

+ Dự giờ xếp loại giáo viên: 30 tiết, dự giờ rút kinh nghiệm: 12  tiết.

+ Kiểm tra hồ sơ GV:  15 giáo viên (1 lần /tổ CM/tháng.)

+ 100% GV sử dụng ĐDDH khi lên lớp, thực hiện đúng qui định các tiết có thực hành thí nghiệm.

+Kiểm tra giáo án: có 15 giáo viên ; 2 tuần kiểm 1 lần (GV soạn trước 1 tuần)

+ Sinh hoạt tổ CM:  đảm bảo  (2 tuần /lần.)

+ Thực hiện tự chọn: đúng theo nội dung chương trình giáo dục phổ thông.

+ GVG cấp huyện : 04 giáo viên.

- Ban giám hiệu trường kết hợp với tổ trưởng dự giờ kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra hồ sơ giáo viên chủ nhiệm như:  giáo án ,sổ chủ nhiệm, giáo án hoạt động ngòai giờ lên lớp….. Kết quả đạt khá tốt

- BGH tổ chức kiểm tra việc vào điểm, kiểm tra thực hiện phân phối chương trình qua kiểm tra sổ đầu bài. Tất cả các giáo viên vào điểm, thực hiện phân phối chương trình  đúng quy định.( kiểm tra hàng tháng )

2.2. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chi bộ, ban giám hiệu thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, giáo viên; chú trọng nắm bắt tình hình thực tế và dư luận xã hội để kịp thời khắc phục những vấn đề bức xúc xã hội như: không để xảy ra tình trạng dạy thêm học thêm tiêu cực và lạm thu với học sinh và không để tiêu cực trong kiểm tra,  đánh giá học sinh; không có dấu hiệu sai phạm gì ở học kì I .

2.3. Xây dựng đội ngũ

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018, qua đại hội công nhân viên chức tập thể nhà trường có bầu ra ban thanh tra nhân dân. Các đoàn thể: công đoàn, Đội, hội, giáo viên, nhân viên trong trường theo kế hoạch thực hiện đúng quy trình, khách quan và thực chất.Kết quả thực hiện kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên ở các tổ chuyên môn ,các bộ phận trong nhà trường  hàng tháng có nhận xét rút kinh nghiệm trên các cuộc họp hội đồng.

2.4. Xử lý sau thanh tra, kiểm tra:

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý. Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học. Qua kiểm tra kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ từ đó có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế, quy định của ngành.

2.5. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường đã làm tốt công tác kiểm tra : xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, các bộ phận thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình và thực chất từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

3. Kế hoạch Tài chính

3.1. Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình...phát triển giáo dục và đào tạo.

 Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định về tài chính và công khai tài chính đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện công khai bằng các hình thức như: công khai trong họp Hội đồng sư phạm nhà trường, thông báo trong văn phòng nhà trường,  trên mail chung ,bảng tin nhà trường,…

3.2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo đúng quy định tài chính của cấp trên

- Thu chi theo đúng quy định.

- Nhà trường công khai tài chính theo thông tư 09

- Nhà trường công khai thu chi ngoài ngân sách theo đúng quy định

3.3. Điều hành các nguồn kinh phí từ trung ương đến địa phương.

Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định.

3.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

          Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc chi tiêu trong trường theo quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm triệt để.

3.5. Đầu tư trang thiết bị, thư viện

 Đầu năm nhà trường tiến hành tu sửa các hạng mục phòng thiết bị, trang bị thêm các dụng cụ thiết bị

Theo từng quý, nhà trường mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động chung.Trong học kỳ đã sửa  hệ thống nước , trang bị thêm quạt ở 2 phòng thực hành.

 Nhà trường đã trang bị pần mềm quản lý thư viện

3.6. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường chú trọng xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học từ đó có tác dụng thiết thực đến chất lượng giáo dục.

4. Tăng cường cơ sở vật chất

4.1. Thực trạng phát triển hệ thống trường lớp; số lượng, chất lượng.

          Trong học kì I năm học 2017 - 2018: Đủ phòng học, phòng thực hành.

4.2. Nhận xét, đánh giá

Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được nâng lên .

5. Cải cách hành chính, thi đua- khen thưởng

5.1. Thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

- Nhà trường từng bước cải cách  hành chính theo đúng quy định của sở

          - Thủ tục chuyển trường, cấp phát văn bằng chứng chỉ, hồ sơ dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của ngành.

5.2. Thực hiện thi đua - khen thưởng đúng thực chất, hạn chế bệnh thành tích. Tổ chức thi đua khối, cụm, xây dựng tiêu chí thi đua.

Nhà trường chú trọng công tác thi đua khen thưởng cho học sinh và giáo viên, khen thưởng kịp thời và có tác dụng thiết thực động viên phong trào dạy và học từ đó nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục như khen thưởng học sinh đạt kết  quả  trong các kỳ  thi cấp trường , cấp huyện . Trường cũng đã tham gia xây dựng tiêu chí thi đua của cụm, khối THCS và làm hồ sơ đăng ký kịp thời.

5.3. Nhận xét, đánh giá

Nhà trường nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng ở đơn vị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Hoạt động các đoàn thể, thực hiện xã hội hóa

6.1. Xây dựng bộ máy, đội ngũ các tổ chức đoàn thể.

Nhà trường thành lập tổ chức công đoàn, đội ,dưới sự chỉ đạo của BGH, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, các phong trào của ngành, của địa phương.

          6.2. Tổ chức thực hiện các phong trào mang tính đặc trưng của đoàn thể

  Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động tiếp tục  “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện phong trào hai không do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động… tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Học kỳ 1 công đoàn đã tổ chức hoạt động thể thao chào mừng ngày 20/11

Trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phối hợp với CĐCS tổ chức triển khai thực hiện ,  kết quả 100% GV trường đều đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể :

- Không vi phạm TTATGT , không vi phạm cuộc vận động hai không

- Không vi phạm đạo đức nhà giáo

Công đòan trường luôn chú trọng nhiều đến phong trào giao lưu học hỏi, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên như:  tặng quà nhân dịp lễ 20/11, thăm hỏi công đoàn viên ốm đau, thai sản…

          6.3. Công tác  Hội, Đội...

Hoạt động công tác  Đội ổn định, có nề nếp và đều đạt tiêu chí của cơ sở đoàn thể vững mạnh xuất sắc.Đội TNTPHCM đã tổ chức cho HS tham gia các phong trào thi vẽ tranh do nhà thiếu nhi và phòng giáo dục tổ chức…Đạc biệt Đội đã duy trì tổ phong trào đôi bạn cùng tiến trong tiết sinh hoạt dưới cờ

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tuyên truyền: an toàn giao thông, tệ nạn ma túy, sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường…qua đó nâng cao nhận thức của học sinh.

6.4. Thực hiện xã hội hóa giáo dục...

Nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục có tác dụng tích cực đối với các hoạt động giáo dục của đơn vị. Đầu năm học, trường đã vận động các nhà mạnh thường quân, các tổ chức xã hội , giáo viên trong đơn vị để tặng học bổng , mua bảo hiểm y tế 09 với tổng số tiền : 1,800,000đồng ;

6.5. Nhận xét, đánh giá

Hoạt động các đoàn thể, thực hiện xã hội hóa luôn được nhà trường chú trọng, các hoạt động và kết quả tiếp tục được giữ vững và phát huy.

V.NHẬN XÉT,  ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm, tiến bộ và nguyên nhân.

          - Hoạt động chuyên môn của Nhà trường luôn được chú trọng, các tổ chuyên môn thực hiện tốt việc dự giờ xếp loại, dự giờ rút kinh nghiệm, kiểm tra đánh giá tay nghề giáo viên. Tất cả giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, 100% cán bộ giáo viên của trường đều biết sử dụng máy vi tính, truy cập internet. Việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được thực hiện thường  xuyên thông qua các buổi Hội thảo và chuyên đề cấp trường.

          - Thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém và học sinh khá giỏi ở tất cả các khối lớp, do đó tỷ lệ đầu ra của học sinh là khá tốt. Học sinh tham gia đầy đủ các phong trào của các cấp đề ra như:  thi học sinh giỏi cấp huyện, thi “ thực hành thí nghiệm” thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên, hùng biện tiếng anh…tuy nhiên kết quả của một số hội thi chưa  đạt chỉ tiêu.

          - Nguồn nhân lực và cở sở vật của trường ngày càng phát triển, đáp ứng được việc nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới theo chỉ đạo của Phòng Giáo Dục – Đào Tạo .

          - Chi bộ nhà trường năng động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhà trường, luôn có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trở thành những cá nhân có phẩm chất chính trị đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ tốt, số lượng đảng viên của chi bộ trường tăng lên hàng năm,trong năm 2017 đã phát triển mới 03 đảng viên, đến nay chi bộ trường đã có 20 đảng viên, tỷ lệ : 83,3 %

          - Chính quyền và đoàn thể nhà trường phối hợp tốt trong việc thực hiện các cuộc vận động của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Việc phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ của ngành là tương đối đồng bộ.

          - Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được Nhà trường quan tâm, kết quả đạt được là rất tốt, như việc vận động quà cho học sinh nghèo, vận động việc ủng hộ tập cho học sinh vượt khó học khá giỏi, lập quỹ khuyến học theo từng lớp do Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện hàng tháng, khen thưởng động viên cho những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập rèn luyện. Nhà trường cố gắng duy trì và phát triển công tác này trong suốt năm học 2017 – 2018.

          2. Hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân.

.         - Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, còn không ít giáo viên hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa đạt kết quả như mong muốn. Sinh hoạt chuyên đề của các tổ chuyên môn thiếu tính đột phá.

Nguyên nhân là do:

 - Tuổi nghề của giáo viên hạn chế , một số giáo viên sức phấn đấu chưa cao .

 - Còn một số học sinh thiếu động cơ học tập đúng đắn, lười học, đua đòi, ham chơi, gia đình không có điều kiện kinh tế phải đi làm ăn xa nên không quan tâm được việc học của con em…dẫn đến chất lượng còn hạn chế.

          C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II:

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở học kỳ I,trường THCS Bình Hàng Tây tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy họ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          2. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục học sinh.

          3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.

          4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo  đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

              II. Nhiệm vụ cụ thể:

1.Kiểm tra

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

          - Tổ chức đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

          - Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề như: “Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong giảng dạy, phương pháp soạn đề kiểm tra định kỳ, áp dụng chuẩn kiến thức kỹ năng,…”

          - Tổ chức kiểm tra HKII.

          - Tổ chức xét tốt nghiệp .

2. Tổ chức cán bộ:

- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Thực hiện đánh giá công chức, viên chức  ở cuối năm học.Hoàn thành hồ sơ nâng lương đợt 1 năm 2018.

3.Công tác kiểm tra:

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra đầu năm .

- Tập trung tổ chức kiểm tra HKII đúng qui chế .

- Thực hiện đúng quy định về việc kiểm tra 3 chung

4. Kế hoạch tài chính:

          -Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định.Sử dụng quỹ ngoài ngân sách đúng mục đích, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

5.Công nghệ thông tin:

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

6.Công tác đoàn thể, xã hội hóa:

- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của PHHS để khen thưởng học sinh cuối năm.

7. Công tác xây dựng cơ bản:

-  Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

          8. Cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt:

          - Đẩy mạnh cải cách hành chính Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt ” tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

              III. Tổ chức thực hiện:

              - Quán triệt mục đích, yêu cầu sơ kết công tác học kỳ I, năm học 2017 – 2018 theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh tới toàn thể cán bộ, viên chức và các bộ phận trong đơn vị; văn bản báo cáo sơ kết học kỳ I được gửi các cơ quan quản lý chủ quản, chính quyền địa phương và được công khai trong toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh trong nhà trường để :

              +Tăng cường phối hợp sự hỗ trợ giữa gia đình- nhà trường – xã hội để duy trì sĩ số học sinh sau tết .

              +Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

              - Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2017-2018 của trường THCS Gáo Giồng./.

             

             

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, UBND Gáo Giồng;

-          Phòng GD&ĐT;

-          Ban đại diện CMHS trường;

-          Các bộ phận trong nhà trường;

-          Lưu VT.

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                   Nguyễn Hồng Tâm

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Nguồn: thcs-gaogiong-dongthap.violet.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 96
Năm 2022 : 96