Tuesday, 22/09/2020 - 20:27|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật 2014-2015-ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-2014-2015-10609633.html

 18/09/2014, 09:25
PHÒNG GD&ĐT H CAO LÃNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 10/KH-THCS GGGáo Giồng, ngày 12 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCHHoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học huyện cao lãnh năm học 2014-2015 Thực hiện kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 23/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2014 – 2015;Thực hiện công văn số 94 /KH-PGDĐT-THCS huyện Cao Lãnh , ngày 23 tháng 6 năm 2014 về việc hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học huyện Cao Lãnh năm học 2014-2015Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của trường THCS Gáo Giồng.Trường xây dựng Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2013-2014 như sau:I. MỤC ĐÍCH1. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;3. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.II. TỔ CHỨC CUỘC THI NĂM HỌC 2014 – 20151. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở.2. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (theo phụ lục I của Thông tư 38); dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 3 học sinh (gọi là dự án tập thể). 3. Hình thức thi: Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi (dưới hình thức Poster, theo phụ lục đính kèm), tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.4. Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án nghiên cứu khoa học của học sinh trong cùng thời gian.5. Đơn vị dự thi: HS của trường.6. Đăng ký dự thi- Mỗi tổ chuyên môn chọn tối thiểu 02 dự án tham dự cuộc thi cấp trường. - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn 06 dự án tham dự cuộc thi cấp tỉnh.7. Hồ sơ dự thi- Phiếu học sinh (Phiếu 1A); - Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B);- Phiếu người hướng dẫn/ bảo trợ (Phiếu 1);- Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A);- Báo cáo kết quả nghiên cứu; - Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);- Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);- Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có); - Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);- Phiếu tham gia dự án của con người (nếu có); - Phiếu cho phép thông tin (nếu có);- Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);- Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có); - Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có);Các mẫu phiếu nói trên được đăng tải trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo để tải về. Đối với mỗi dự án, học sinh phải điền đầy đủ thông tin trong các phiếu tương ứng và phải được phê duyệt trước khi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu.8. Yêu cầu đối với các dự án dự thi- Yêu cầu đối với các dự án dự thi thực hiện theo Điều 4 của Thông tư 38.- Những vật dụng không được phép trưng bày trong cuộc thi, theo phụ lục II của Thông tư 38.Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.9. Đánh giá kết quả các dự án dự thi9.1

Danh sách file (1 files)