Tuesday, 22/09/2020 - 21:28|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUẨN CBQL,GV 2014-2015-ke-hoach-nang-cao-nang-luc-chuan-cbql-gv-2014-2015-10609629.html

 18/09/2014, 09:24
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 17 KH-THCSGG-CM Gáo Giồng , ngày 13 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCHNâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dụcTrường THCS Gáo Giồng giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2014Căn cứ Kế hoạch số 150/ KH-PGDĐT-VP ngày 17 tháng 1 năm 2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh về nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2012-2015;Căn cứ vào biên chế nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường THCS Gáo GiồngTrường THCS Gáo Giồng, xây dựng Kế hoạch nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2012- 2015 với nội dung cụ thể như sau:I. Mục đích yêu cầuNâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.Giúp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nâng cao nhận thức, tích cực nỗ lực phấn đấu để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm và luôn trau dồi đạo đức, nhân cách của người Thầy.Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục.Dựa vào các tiêu chí chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện rà soát, đánh giá năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, tư cách đạo đức, nếu không đạt chuẩn đã xác định thì phải rời vị trí công tác đương nhiệm (sắp xếp, bố trí lại hoặc cho thôi việc).II. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của trường THCS Gáo Giồng trong giai đoạn hiện nay.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Qua công tác kiểm tra, phần lớn đội ngũ giáo viên của trường đều chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nêu cao lòng yêu nghề, phấn đấu nỗ lực học nâng cao trình độ chuyên môn và đầu tư đổi mới phương pháp dạy học tích cực.Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học và nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội thì đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế về chuyên môn, kỹ năng, năng lực tổ chức thực hiện đổi mới giáo dục, nhất là thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học chậm so với yêu cầu, trình độ Ngoại ngữ cán bộ quản lý và giáo viên còn chưa đủ Chuẩn.2. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân a) Thành tựu chủ yếuTrong những năm qua, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của trường tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Mạng lưới trường, lớp có sự chuyển biến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có thực hiện, duy trì chuẩn phổ cập hằng năm. b) Mặt tồn tại, yếu kémTrường chưa đạt chuẩn quốc gia, giáo viên hàng năm có nhiều biến động. c) Nguyên nhân của tồn tại, yếu kémViệc quản lý và chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường có lúc, có nơi còn lỏng lẽo do đó chất lượng giáo dục chưa tốt; một bộ phận giáo viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề.Một số HS còn ham chơi , lười học, học yếu , trốn học, chơi gameIII. Kế hoạch nâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trường giai đoạn 2012-20151. Mục tiêu a) Mục tiêu tổng quátNâng cao chuẩn năng lực và phẩm chất của giáo viên và của cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng cao hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới giáo dục theo yêu cầu phát triển của xã hội. b) Mục tiêu cụ thểĐối với giáo viên: Năng lực đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế, chưa thực sự tâm huyết với nghề nghiệp, hiệu quả giảng dạy chưa cao, không đáp ứng yêu cầu công việc sẽ cho chuyển đổi nhiệm vụ hoặc thôi việc.Đối với cán bộ quản lý giáo dục: Năng lực quản lý giáo dục của cán bộ chưa đáp ứng kịp giai đoạn đối mới theo hướng phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn mạnh về các đơn vị sự nghiệp sẽ cho thôi giữ chức vụ để bố trí người mới, có năng lực và đảm đương được nhiệm vụ trong

Danh sách file (1 files)