Tuesday, 22/09/2020 - 21:33|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015-ke-hoach-boi-duong-hoc-sinh-gioi-nam-hoc-2014-2015-10609611.html

 18/09/2014, 09:21
PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 13/ KH-THCSGG-CM. Gáo Giồng, ngày 12 tháng 09 năm 2014KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ CÁC MÔN NĂNG KHIẾUNăm học : 2014- 2015.-------------- Căn cứ hướng dẫn số 30/HD-SGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;- Căn cứ công văn số 103 /HD-PGDĐT-THCS, ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Phòng GD&DDT huyện Cao Lãnh V/v hướng dẫn thực hiện hiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 - 2015; - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của nhà trường;Nay P. Hiệu trưởng trường THCS Gáo Giồng xây dựng kế hoach bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2014– 2015 cụ thể như sau:I. Mục đích yêu cầu: 1. Mục đích: - Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi của trường .- Chuẩn bị tốt cho kì thi học sinh giỏi các cấp1. Thi Khoa học kỹ thuật: - Cấp trường 12/10 -Cấp huyện: 22/10 năm 2014 - Cấp tỉnh: 8/12/20142. Hội thi Văn hay chữ tốt THCS: - Cấp trường: Ngày 12 Tháng 9 năm 2014- Cấp huyện: Ngày 21/ 9/2014;- Cấp tỉnh: Ngày 17/10/2014; - Cấp khu vực: Dự kiến tháng 12 năm 2014.3. Hội thi khoa học, kĩ thuật lớp 9 THCS.- Cấp huyện: Ngày 4/ 11/2014;- Cấp tỉnh: từ ngày 8-10/01/2015; - Cấp khu vực, Quốc gia: 3/2015.4. Ngày hội giao lưu Anh ngữ học sinh tiểu học, THCS.- Cấp cấp huyện: Tháng 11/2014; ( Có hướng dẫn riêng )- Cấp tỉnh: Tháng 01 năm 2014.5. Hội thi Giải toán, tiếng Anh qua Internet học sinh tiểu học và Trung học- Cấp trường: Tháng 02 năm 2015;- Cấp huyện: Tháng 3 năm 2015; ( có hướng dẫn riêng)- Cấp tỉnh: Tháng 4 năm 2015; - Cấp quốc gia: Tháng 5 năm 2015. 6. Thi học sinh giỏi lớp 9 THCS: - Cấp trường: Tháng 11/2014;- Cấp huyện: Ngày 11/1/2015 - Cấp tỉnh: Ngày 15/3/2015. - Cấp tỉnh : thi học sinh giỏi lớp 9 THCS ngày 09/3/2014. Gồm các môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học và Tin học.7. Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: Tháng 5/2015 B. HỘI THI GIÁO VIÊN: 1. Hội thi thiết kế “Bài giảng điện tử e-learning”Cấp tỉnh: Tháng 6/2015.2. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp- Cấp huyện: tháng 01/2015.- Cấp tỉnh: tháng 02/ 2015.3. Hội thi Cán bộ Đoàn trường giỏi, phụ trách Sao giỏi, thi Hùng biện (theo chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp và Tỉnh Đoàn).- Bồi dưỡng môn năng khiếu như Văn hay chữ tốt, ngày hội giao lưu anh ngữ, . . . 2. Yêu cầu : - HS được chọn bồi dưỡng phải đúng đối tượng là HSG qua các kì thi HSG cấp trường và được giáo viên tuyển chọn từ lớp 6,7 . - GV được phân công bồi dưỡng HSG phải thực sự có năng lực chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng HSG . - Các tổ phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng HSG đã đề ra . II. Nội dung kế hoạch : 1. Thời gian : Từ 10/10/2014 đến hết tháng 4/ 2015 (cũng như đến thời điểm thi) 2. Địa điểm và lịch bồi dưỡng HSG : - Lớp 9 : Bồi dưỡng theo lịch của Trường. Địa điểm Phòng TN- TH và phòng lớp học chính khóa của lớp. ( Thời gian được tính cho chế dộ bồi dường các môn văn hóa cấp tỉnh và huyện là 30 tiết)- Lớp 6,7,8:

Danh sách file (1 files)