Tuesday, 07/12/2021 - 03:01|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng
  • PHÒNG GD&ĐT H CAO LÃNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 10/KH-THCS GGGáo Giồng, ngày 12 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCHHoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAOLÃNHTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 18/KH-THCSGG-CM Gáo Giồng, ngày 13 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCHQuản lý thiết bị và đồ dùng dạy ...
  • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 17 KH-THCSGG-CM Gáo Giồng , ngày 13 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCHNâng cao chuẩn năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo ...
  • PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 16/KHKT-CM Gáo Giồng, ngày 13 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCH KIỂM TRA SỬ DỤNG CNTTNỘI DUNG: SỬ ...
  • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/KH-THCSGG-CM Gáo Giồng , ngày 22 tháng 7 năm 2014KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, TỔ CHỨC LỚP HỌC PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC HỌC ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAOLÃNH TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 15/KH-THCSGG-CM Gáo Giồng, ngày 13 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM ...
  • PHÒNG GD&ĐT H CAO LÃNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 14/KH-THCSGG-CMGáo Giồng, ngày 12 tháng 9 năm 2014KẾ HOẠCH KIỂM TRA SỬ DỤNG CNTTNỘI DUNG: SỬ DỤNG MÀN HÌNH Năm học 2014 - 2015- Căn ...
  • PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 13/ KH-THCSGG-CM. Gáo Giồng, ngày 12 tháng 09 năm 2014KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH ...
  • PGD&ĐT CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o--- Số /QĐ-THCS Gáo Giồng, ngày 04 tháng 9 năm 2014 “V/v Thành lập ban chỉ đạo dạy học tự chọn ở trường” ...
  • TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: … /KH-THCS/TXH Gáo Giồng, ngày 19 tháng 9 năm 2013 Mục tiêu: - Căn cứ ...
Tài nguyên