Tuesday, 07/12/2021 - 02:59|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcSố: /KH-THCSGGGáo Giồng, ngày tháng năm 2017 KẾ HOẠCHVề việc thực hiện 3 công khai năm học ...
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG "chương :662, Mã ngành KT 492-493" "CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, ...
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG "chương :662, Mã ngành KT 492-493" "CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, ...
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG "chương :662, Mã ngành KT 492-493" CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ 2 NĂM ...
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG "chương :662, Mã ngành KT 492-493" "CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CBCCNăm học 2014-2015A. Nghi thức: (Bà Nguyễn Thị Thêm - dẫn chương trình)- Tuyên bố lý do.- Giới thiệu đại biểu, khách dự:* Chủ toạ hội nghị: + Ông Hồ Đắc Khanh - Hiệu trưởng + Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Bí thư chi bộ ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNGĐộc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcSố: /KH-THCSGGGáo Giồng, ngày tháng 8 năm 2014 KẾ HOẠCHVề việc thực hiện 3 công khai năm học ...
  • Kính thưa BGK, Qúy thầy cô cùng các bạn thân mến, đến với Cuộc thi diễn tiểu phẩm hôm nay, tập thể lớp 8a2 xin tham gia tiểu phẩm mang tên: ‘’SƠN TINH THỦY TINH THỜI•Với sự tham gia của các bạn như sau: Kim Quyên (DC), Văn Hiếu(VC), Đoan Mẫn(MN), ...
  • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GÁO GIỒNG Độc lập - Tự do – Hạnh PhúcTHỜI KHÓA BIỂU TỰ CHỌN HỌC HỲ I NĂM HỌC 2014-2015TTTuầnLớpChủ đềMônSố tiếtGV dạyGhi chú11->66A1B sátToán12Trần ...
Tài nguyên