Tuesday, 22/09/2020 - 21:15|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

BÀI 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ-chi-cong-vo-tu-10580027.html

 04/09/2014, 14:12
BÀI GIẢNGgdcd 9Giáo viên: Nguyễn Hồng Tâm*Trong cuộc sống hàng ngày , nhiều người đã đặt việc chung lên trên việc riêng,bỏ đi những lợi lợi ích riêng tư của cá nhân mình … Người như thế được gọi là người “Chí công vô tư”.Vậy chí công vô tư là gì? Biểu hiện ra sao ? Sẽ được làm rõ trong nội dung bài học hôm nay:“Chí công vô tư” Tiết 1 Bài 1Tiết 1 Bài 1Tiết 1 Bài 1Chí công vô tưI.Phân tích truyện đọc: Đọc phần truyện đọc(trang SGK) Tiết 1 Bài 1Chí công vô tưII.Trả lời câu hỏi gợi ý: a)Tô Hiến Thành có suy nghĩ thế nào trong việc dùng người và giải quyết công việc ? (Ông ta căn cứ vào đâu ?)b)Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh? Có tác động như thế nào đến tình cảm đối với nhân dân ta ?* Ông ta căn cứ vào :+Thực lực .+Lợi ích chung .Ông là người công bằng, không thiên vị.* Cả cuộc đời của Bác đều vì: +Quyền lợi dân tộc , quyền lợi đất nước .+Hạnh phúc, ấm no của nhân dân .+ “Ích quốc, lợi dân”.Bác được yêu quý, kính trọng; được mọi người gọi là: “Vị cha già dân tộc, Bác....”Tiết 1 Bài 1Chí công vô tưIII.Nội dung bài học: *Vậy:Thế nào là Người chí công vô tư? 1.Người chí công vô tư là người công bằng không thiên vị , giải quyết công việc theo lẽ phải , đặt việc chung lên trên việc riêng.*Vậy: Chí công vô tư mang lại những lợi ích gì? 2.Chí công vô tư làm cho quan hệ xã hội thêm tốt đẹp, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh . *Học sinh cần rèn luyện những gì để có được “chí công vô tư “?3.Học sinh cần tôn trọng sự thật , ủng hộ người có việc làm đúng , phê phán hành động tư lợi và thiếu công bằng . *Câu hỏi:*Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn… thể hiện đức tính “Chí công vô tư ” ?Tiết 1 Bài 1Chí công vô tư*Trò chơi:"Ai hay hơn"-Chơi theo nhóm.-Thời gian: 2 phút.-Đội nào ghi nhiều hơn sẽ thắng.Tiết 1 Bài 1Chí công vô tưIV.Bài tập: *Bài tập 1:- d-e : chí công vô tư . giải quyết công việc vì lợi ích chung .-a-b-c-đ : không chí công vô tư  Vì lợi ích cá nhân , quá vì bản thân , thiên lệch , không công bằng .Tiết 1 Bài 1Chí công vô tưIV.Bài tập: *Bài tập 2:a)*Không .-Bởi vì : phẩm chất tốt đẹp là dành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ dành cho những người có chức quyền. b)*Tuy có thiệt hại , có hẹp cho bản thân nhưng đã mang lại lợi ích cho nhiều người khác. c)*Phải được rèn luyện từ thuở nhỏ từ trong lời nói cho đến trong việc làm .Tiết 1 Bài 1Chí công vô tư*Hướng dẫn học tập ở nhà :-Chép nội dung bài học vào tập .-Làm bài tập 3 .-Xem trước bài 2 “Tự chủ”.+Đọc trước phần đặt vấn đề .+Trả lời những câu hỏi gợi ý .

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan