Tuesday, 22/09/2020 - 22:17|
Tập thể Trường THCS Gáo Giồng Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Gáo Giồng

-phong-trao-khang-chien-chong-phap-10609602.html

 18/09/2014, 09:19
?Nội dung cơ bản các hiệp ước triều đình nhà Nguyễn đã kí với thực dân Pháp? KIỂM TRA BÀI CŨ :NămNội dung1862187418831884Nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp6 tỉnh Nam Kì là thuộc địa của PhápViệt Nam đặt dưới sự bảo hộ của PhápViệt Nam chính thức là thuộc địa của PhápTiết 40 - Bi 26:Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁPTRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX.CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “ CHIẾU CẦN VƯƠNG”.1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885.1.Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7/1885.- Phái chủ chiến trong triều đình do Tôn Thất Thuyết đứng đầu mạnh tay hành động.* Nguyên nhân :- Pháp tìm mọi cách loại phái chủ chiến ra khỏi triều đình.CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA “ CHIẾU CẦN VƯƠNG”.Bài 26:PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁPTRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIXTôn Thất Thuyết (1835 – 1913)Bài 21:PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX1. Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p cña ph¸ chñ chiÕn ë HuÕ th¸ng 7 – 1885.* Nguyên nhân : Đêm ngày 4,rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá và tòa Khâm Sứ.* Diễn biến :Tòa Khâm SứCUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ (5/7/1885).Gồm 2 đạo quân : Đạo 1:Tôn Thất Lệchỉ huyĐạo 2:Trần Xuân SoạnTôn Thất Thuyết chỉ huyĐồn Mang Cá* Kết quả : Bị quân Pháp đàn áp.Bài 26:PHONG TRÀO kh¸ng chiÕn CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX. 2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng:- 13/7/1885: T«nThất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” kêu gọi nhân dân vì vua cứu nước.* Phong trào Cần Vương bùng nổ: Hàm Nghi ( 1870 - 1943)Chiếu Cần VươngChiếu Cần Vương kêu gọi sĩ phu,văn thân và toàn thể nhân dân đứng dậy, với mục tiêu: đánh Pháp, khôi phục nền độc lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến có vua hiền tôi giỏi.Bài 26:PHONG TRÀO kh¸ng chiÕn CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX 2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng:Giai đoạn 1885 – 1888Giai đoạn 1888 – 18962 giai đoạn :- 13/7/1885: T«nThất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần Vương” kêu gọi nhân dân vì vua cứu nước.* Phong trào Cần Vương bùng nổ:* Giai đoạn :- Tác dụng: thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranhTân Sở-Quảng Trị 13/7/1885- Nơi ra chiếu Cần VươngPHẢN CÔNG KINH THÀNH HUẾ -5/7/1885 - Giai đoạn II (1888-1896)- Giai đoạn 1(1885-1888)KN BA ĐÌNHKN BÃI SẬYKN HƯƠNG KHÊ?Rút ra đặc điểm của phong trµo từng giai đoạn?- Giai đoạn 1:- Giai đoạn 2:Rầm rộ với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ.(Bïng næ kh¾p c¶ n­íc).Phong trào phát triển theo chiều sâu.Quy tụ thành những trung tâm với những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.Phong trào phát triển theo chiều rộng.Nội dungLãnh đạoĐịa bàn hoạt độngLực lượngtham giaKết quảGiai đoạn I (1885 – 1888)Giai đoạn II (1888 – 1896)Vua Hàm Nghi,Tôn ThấtThuyết,văn thân sĩ phuVăn thân,sĩ phuBắc Kì, Trung KìTrung du, miền núiĐông đảo quần chúngnhân dânĐông đảo quần chúngnhân dân11/1888 vua Hàm Nghi bị bắtThất bạiII. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cần vương:*. Khởi nghĩa hương khê: ( 1885 - 1895)- Lãnh đạo: Phan Đình PhùngPhan Đình Phùng (1847-1895)- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng Cao Thắng“Khen thay Cao Thắng tài toLấy ngay súng giặc về cho thợ rènĐêm ngày tỉ mỉ mở xem Lại thêm có cả đội qu©n còng tàiXưởng trong cho chí xưởng ngoài Thợ rèn cao tỉnh đều mời hội công Súng ta chế tạo vừa xong Đem ra mà bắn nức lòng thắm thayBắn cho tiệt giống quân TâyCậy nhiều súng ống phen này hết khoe.” (Vè Quan Đình)*. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng- Địa bàn hoạt động: 4 tỉnh: Thanh Hóa, nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình- Căn cứ chính: Ngàn Trươi (Hương Khê- Hà Tĩnh)- Chiến thuật đánh giặc: Du kích.- Diễn biến:+ 1885-1888: thời kỳ tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự,rèn đúc vũ khí.+ 1888-1895: thời kỳ chiến đấu.Lược đồ khởi nghĩa Hương KhêHƯƠNG KHÊ*. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895):Lược đồ khởi nghĩa Hương KhêHƯƠNG KHÊTHÀNH HÀ TĨNHTHANH CHƯƠNGPhan Đình Phùng khóc thương người anh hùng trẻ tuổi CaoThắng, hi sinh khi mới 29 tuổi (1893).“Có chí không thành, anh hùng đã mất.Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao?Công muốn lập nên, gõ mái * nặng thề trừ giặc nướcViệc khôn tính trước, lên yên ** nay thấy vắng người.”*. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) :Lược đồ khởi nghĩa Hương KhêHƯƠNG KHÊTHÀNH HÀ TĨNHTHANH CHƯƠNGVỤ QUANGCỦNG CỐ BÀI HỌCEm có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX?Lãnh đạo:Tính chất:Thời gian :Lực lượng tham gia Kết quả:Ý nghĩa :Tầng lớp văn thân, sĩ phu yêu nước1885-1896Đông đảo quần chúng nhân dânYêu nước chống xâm lược, mang màu sắc phong kiếnThất bại (do ý thức hệ phong kiÕn, lãnh đạo, so sánh lực lượng...)ThÓ hiÖn truyÒn thèng yªu n­íc vµ khÝ ph¸ch anh hïng cña d©n téc ta.Có vị trí lớn trong sự nghiệp đấu tranh chống qu©n x©m l­îc, để lại nhiều tấm gương, bài học kinh nghiệm quý báu. BÀI TẬP 1:Điền các chữ Đúng ( Đ ) hoặc Sai ( S ) vào các ô sau:ĐĐĐĐsĐSĐSĐLấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.Với việc kí Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ.Ngày 10/12/1861: Nghĩa quân của Trương Định đốt cháy tàu ét-pê-răng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.Nguyễn Trung Trực đã từng nói: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây."Hai lần chiến thắng Cầu Giấy đều gợi nhắc tới vị chỉ huy Hoàng Tá Viêm.Hiệp ước Giáp Tuất đã lấy lại một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.Tôn Thất thuyết là người đứng đầu phái chủ chiến trong triều đình Huế.Đồn Mang Cá và toà khâm sứ là căn cứ Pháp đặt tại Hà Nội.Đường lối chống giặc của nhà Nguyễn nặng về chủ hoà, thương thuyết.Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập.I. Quá trình thực dân pháp xâm lược việt nam :BÀI TẬP 2:Nèi mèc thêi gian vµ sù kiÖn sao cho phï hîp:a. 1.9.1858b. 5.6.1862c.15.03.1874d. 25.8.1883e.6.6.1884g. 5.7.1885Giao bài tập về nhà:Học bài cũ.Chu?n b? bi 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX.G?i ý tỡm hi?u:D?c di?m vựng Yờn Th? v dõn cu.Lónh t? Hong Hoa Thỏm.Cỏc giai do?n chi?n d?u c?a nghia quõn Yờn Th?.

Danh sách file (1 files)